CD a kazety skupiny Ester


Der Jiddische Samowar
(2000)
Šalom, chaverim

(1998)Tobě, Jeruzaléme
(1996)

Vydala a zasílá:
ROSA, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Tel. (02) 2018 1655, 2431 0259,  Fax. (02) 2431 4149
e-mail:  info@rosamusic.cz,   www:   www.rosamusic.cz